Vi vädjar om din hjälp!

Vi vädjar om din hjälp!

Katastrofen är ett faktum. En förödande jordbävning har drabbat Nepal. Förödelsen är enorm och dödsiffrorna stiger. Mer än 6 miljoner beräknas vara drabbade, varav ca 2 miljoner barn.

Enligt de besked vi har fått så har alla barn på ”vår skola” överlevt och även deras familjer. Vi vet dock inte ännu hur stor skadan är på byn och skolan. Det är svårt att få besked eftersom byn ligger otillgängligt och kommunikationsnätet inte fungerar. Vi står dock i ständig kontakt med våra lokala representanter, Gyan och Gyanendra, som befinner sig i Kathmandu. De har organisaerat en ideell hjälpverksamhet och försöker att hjälpa så många de kan. Läget är akut!

I nuläget handlar det om att rädda liv – dela ut mat, rent vatten och ge tak över huvudet.

Vi vädjar om din hjälp!
Gyan och Gyanendra behöver allt stöd de kan få. Sätt in ditt bidrag på Children in Focus bankgirokonto 190-6478. Vi säkerställer att pengarna kommer fram. Vi garanterar att 100% av det du skänker kommer fram till de som verkligen behöver det.

Namaste!


Comments are closed.