Skolan Senor de la Vara, Peru

Skolan Senor de la Vara, Peru

Nu får även barn i Peru vår hjälp!

Det finns en liten skola i Calca (Peru) för handikappade barn. På skolan Senor de la Vara i Calca går 30 elever med särskilda förmågor, som man benämner det i Peru. Barnens handikapp är främst Downs syndrom. Det finns även döva, blinda och autistiska barn. Vi fick information av Stiftelsen Perus vänner om att barnen saknade utrustning av alla de slag och beslutade ge en gåva. Skolan kunde därmed införskaffa cyklar, rullstolar, studsmatta, gåstol, gymnastikredskap och en ljudanläggning. Även stolar, arbetsbord, förstaförbandskit och brandsläckare har tillförts skolan.

Det var stor feststämning när sakerna kom och barnen provade all utrustning omedelbart. Populärast var att spela och sjunga i ljudanläggningen.

Barnens glädje och tacksamhet var översvallande. Det blev många skratt, glädjetårar och kramar. Detta är barn som inte ofta får någon uppmärksamhet.

Redskapen har förbättrat barnens motorik, sociala kompetens och livsglädje.Många familjer i Peru tycker det är svårt att visa upp att man har handikappade barn och de göms därför undan i hemmet. Lärarna på Senor de la Vara bedriver en aktivt uppsökande verksamhet för att fånga upp barn med särskilda behov.

Den satsning vi gjorde vid skolan förra året har medfört ett intresse från fler familjer att låta barnen gå på skolan.

Vill du vara med och bidra till detta projekt?
Sätt in ett bidrag på Children in Focus bankgirokonto 190-6478.
Ange "Peru" om du vill att ditt bidrag ska gå till just detta projekt.

Kommentera