Shree Durga Bhagwati Primary School, Nepal.

Shree Durga Bhagwati Primary School, Nepal.

Nepal är ett litet land som ligger inklämt mellan Kina i norr och Indien i söder. Himalaya med sina lager av vita bergstoppar bildar en slående vacker kuliss. Några av världens högsta berg ligger här, bl.a. Mount Everest med sina 8 848 m.ö.h. I detta vackra land lever ca 30 miljoner människor. Invånarna är uppdelade i många etniska grupper (över 100 stycken) och det talas ungefär lika många språk.

Människor i Nepal är fattiga, särskilt de som bor i bergen. Där lever mer än 40% av befolkningen under FN:s fattigdomsgräns. Undernäringen leder till att många barn stannar i växten och att deras hjärnor utvecklas sämre.

Att gå i skolan är ingen självklarhet i Nepal. Det råder stor fattigdom och många barn tvingas arbeta för familjens försörjning. Alla har heller inte råd med skoluniform. Det kan låta märkligt men det är lag på att alla barn ska ha skoluniform i Nepal och en sådan kostar pengar. Inte särskilt mycket för oss här i Sverige kanske men för en familj som redan lever under svåra förhållanden kan det vara en oöverstiglig kostnad.

Under en vandring i Himalaya 2012 kände vi att vi ville göra något för människorna i de byar vi vandrade igenom. Vi ville helst hjälpa barnen och då en skola som verkligen behövde stöd. Vi visste att det var oerhört viktigt att vara noggranna både i val av skola och av samarbetspartner i Nepal. Vårt val föll på Organization for People’s Education Nepal, OPEN. En liten, ideell organisation. Den drivs av människor vi träffat under våra resor och som vi fick stort förtroende för. De är födda i det aktuella området i bergen och känner människorna på plats. Efter långa diskussioner med våra lokala kontaktpersoner kom vi fram till att vi i första hand ville hjälpa barnen i en skola uppe i Himalaya, Shree Durga Bhagwati Primary School i Taksar. Byn ligger svårtillgängligt uppe i bergen i norra Nepal. Det går inte alltid att ta sig dit med bil utan man måste då vandra. Vissa tider på året är byn helt isolerad. Barnen saknar mat, medicin och elektricitet i skolan. Skolan saknar även läromedel av alla de slag, till och med de enklaste saker som papper, pennor och tandborstar.

Under läsåret 2013/2014 gick det 56 barn på skolan. Siffran har tyvärr minskat drastiskt de senaste åren, från över 200 elever till nuvarande 56. Den största anledningen till minskningen är att många har valt att lämna byn för att försöka hitta jobb i närmaste stad. En annan anledning är att kostnaden för att låta barn gå i skolan är stor för en fattig familj och många barn behöver dessutom hjälpa till i hemmet.

Skolan är statlig men endast en lärare bekostas av staten. Övriga lärare får sin lön från OPEN (den lokala stiftelsen som vi samarbetar med,  www.open.org.np ). Barnen delas in i klasser efter ålder, de yngsta är 4 år och de äldsta 12 år. En normal årslön för en lärare är ungefär 10 000 kr – 15 000 kr. Det skulle behövas fler lärare för att bedriva undervisning för alla årskurser men ekonomin för det saknas i nuläget. Vi hoppas kunna ändra på det.

Eleverna går i skolan fem dagar i veckan mellan kl 9.00-16.00. Många har lång väg att vandra till skolan. Det blir långa dagar. Tidigare fick barnen inget att äta under dagen, på sin höjd något kex och en kopp te. Nu har vi dock byggt ett litet skolkök och en matsal, ett mål mat serveras per dag i skolan. För mer info. om matsalen – klicka här.

Shree Durga Bhagwati Primary School i Taksar är det första projekt som Insamlingsstiftelsen Children in Focus arbetar med. Vi har som mål att förbättra barnens situation och öka antalet elever på skolan. Vårt mål är att möjliggöra för alla barn i Taksar att få en näringsrik kost, hälsovård och grundläggande utbildning. Genom att de lär sig läsa och skriva ökar deras möjlighet till ett självständigt liv.  Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet.

Vi tror starkt på lokal samverkan och gemensamt engagemang. Tillsammans med byborna i Taksar har vi tagit fram en plan. Flera av punkterna är redan genomförda. Vi har bl.a.

  • Byggt en mur runt skolområdet för att hålla vilda djur borta. Läs mer här.
  • Dragit in elektricitet för att mota bort mörkret när det skymmer. Läs mer här.
  • Låtit sy upp skolkläder till alla barn på skolan. Läs mer här.
  • Byggt ett litet skolkök och en matsal samt anställt en kokerska som lagar och serverar ett mål mat per dag till alla barn på skolan. Läs mer här.

Vi fortsätter att arbeta för en bestående positiv utveckling. Vi är medvetna om att det behövs kontinuerliga insatser för att en bestående förändring ska kunna ske i byn. Det kommer alltså att behövas fortsatt stöd för att åstadkomma en hållbar utveckling. Det känns som om vi är på rätt väg.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som är med och bidrar. Tillsammans åstadkommer vi förändring!

Hjälp oss att fortsätta stödja barnen på Shree Durga Bhagwati Primary School i Nepal. Varje krona gör skillnad. Stöd oss. Vår verksamhet bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Utan dessa bidrag skulle det vara omöjligt för oss att upprätthålla vårt stöd och genomföra våra åtagande. Ditt bidrag är därför av stor betydelse för vår verksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt för att samla in pengar, bl.a. genom olika insamlingsaktiviteter. Vår första insamlingsaktivitet var en fotoutställning som visades på Galleri Hagström i Gamla Stan hösten 2013. Utställningen fick namnet ”Himalaya in Sight”. Vi visade bilder som vi hade tagit under vår vandring bland bergen, vi hade fotat människor vi mötte och miljöer vi hade vistats i. Det blev många starka och vackra foton. För att titta på ett urval av bilderna – klicka här.

Utställningen blev en succé och vi lyckades samla in närmare 100.000 kronor genom försäljning av fototavlor och donationer.

Vi kommer att fortsätta att ordna aktiviteter för att samla in pengar till barnen på Shree Durga Bhagwati School i den lilla avlägsna byn Taksar, Nepal. Vi vill verkligen förbättra barnens miljö och situation på skolan. Vårt mål är att möjliggöra för alla barn i Taksar att få en näringsrik kost, hälsovård och grundläggande utbildning. Genom att de lär sig läsa och skriva ökar deras möjlighet till ett självständigt liv. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Hjälp oss hjälpa!

One thought on “Shree Durga Bhagwati Primary School, Nepal.

Kommentera