Fotoutställning 2015 – Nepal in our mind

Fotoutställning 2015 – Nepal in our mind

Nepal in our mind - En fotoutställning till förmån för alla som drabbats av jordbävningen i Nepal.

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av en svår jordbävning med stora efterskalv. Över 8000 dödades och många fler skadades. Förödelsen är enorm. Många familjer förlorade sina hem. Situationen är fortfarande svår.
Genom fotoutställningen ”Nepal in our mind” ville vi sprida information och samla in pengar för att kunna hjälpa fler. Fotoutställningen visades på Galleri Hagström på Österlånggatan 5 i Gamla stan under perioden 26 september till 2 oktober 2015.

Förutom många vackra och starka bilder från Nepal hade vi dessutom en "liten utställning i utställningen" där vi informerade om jordbävningen och konsekvenserna av denna. Vi presenterade också några barn från skolan och vad vi, tillsammans med våra bidragsgivare, hade åstadkommit så här långt. Det fanns också rapporter från den lilla byn Taksar vid Himalayas fot och "vår skola", Shree Durga Bhagwati Primary School.

Tack vare alla bidrag som strömmade in under utställningen kunde vi bl.a. hjälpa fler än 30 barnfamiljer att bygga upp sina hus igen. Vi har också betalat skolgången för ett 20-tal barn eftersom deras föräldrar saknade inkomst till följd av jordbävningen.

Vi kunde också bekosta renoveringen av skolan. Vår skola, Shree Durga Bhagwati primary school, uppe i Himalaya (Nepal) klarade sig förhållandevis bra under  jordbävningarna. Det blev enbart mindre skador som ex. sprickor i fasaden och en mur som rasade. Nu är skolan nymålad och muren åter på plats.

 

Kommentera