Våra projekt

Våra projekt

Vår vision är att inga barn ska behöva växa upp på gatan. Alla barn har rätt till grundläggande skolgång, näringsrik mat, omsorg och hälsovård. Alltför många barn i världen saknar denna grundtrygghet – främst på grund av fattigdom och okunskap. Att hjälpa alla står utanför vår makt och möjlighet, men dem vi hjälper får en dramatiskt förbättrad livssituation.

Vårt varmaste tack till alla er som idag hjälper oss att hjälpa barnen i Nepal.

Children in Focus verksamhet bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Utan dessa bidrag skulle det vara omöjligt för oss att upprätthålla vårt stöd och fullfölja våra åtagande. Ditt bidrag är ovärderligt hur stort eller litet det än är.

För att förbättra barnens villkor och lägga grunden för ett drägligt vuxenliv, behövs utbildning, kunskap och tålamod. Vi är övertygade att lokal samverkan och gemensamt engagemang gör det möjligt att åstadkomma bestående positiva förändringar. Vi är måna om att såväl planering som praktiskt arbete sker tillsammans med barnens familjer, skola och lokala representanter. Children in Focus lägger största vikt vid att det finns pålitliga lokala kontakter på plats i de länder där vi verkar. Genom att dessutom undvika mellanhänder så långt som möjligt, säkerställer vi att varje krona får en optimerad verkningsgrad, att de medel vi lyckas samla in verkligen kommer fram till barnen.

Children in focus arbetar enbart med riktade projekt. I nuläget arbetar vi endast med ett projekt, att stödja barnen på Shree Durga Bhagwati Primary School i Nepal. Skolan ligger i Taksar, en otillgänglig by i Himalaya. Läs mer om projektet här. Vi arbetar långsiktigt och vill uppnå de mål vi har satt upp tillsammans med de lokala representanterna i projektet. Målen har utformats efter de behov som byborna själva känner är mest angelägna för att förbättra villkoren och tillvaron för barnen.

Vi arbetar ideellt och är måna om att hålla omkostnaderna så låga som möjligt. Målet är att minst 90% av de insamlade medlen skall komma barnen till godo. Administrationskostnaderna håller vi på en minimal nivå. Det innebär bl.a. att vi inte skickar ut brev eller rapporter via traditionell post. Det är på vår hemsida du kan följa vårt arbete och hur projekten framskrider. Läs våra nyhetsbrev här.

One thought on “Våra projekt

Kommentera