Rapport från PRITE San Salvador (Peru) oktober 2019

Rapport från PRITE San Salvador (Peru) oktober 2019

I dag invigde vi ”vår” tredje skola i Peru för barn med funktionshinder. Borgmästaren var på plats och andra prominenta personer från trakten. Det hölls många tal och barnen framförde lokala danser. Vi avslutade ceremonin med att klippa banden till skollokalen och förklara verksamheten för öppnad.
Det känns så fint att ännu en skola har kunnat öppnas för barn med särskilda behov.
Det finns uppskattningsvis 62 barn, i området, som kommer få möjlighet att ta del av den nya verksamheten.
Precis som på de andra två skolorna, Senor de la Vara och PRITE Yanatile, så står staten för lärarlönerna, kommunen för lokalerna och vi (Children in Focus) för utrustningen. Allt fungerar väldigt bra tack vare det fina samarbetet med stiftelsen Perus vänner och deras lokala samarbetspartner Jaime. Tillsammans gör vi en fin insats för alla dessa barn som tidigare gömdes undan men som nu får möjlighet att gå till skolan som alla andra barn. Tillsammans gör vi skillnad!


Comments are closed.