Rapport från besök på Shree Durga Bhagwati Primary School 2013

Rapport från besök på Shree Durga Bhagwati Primary School 2013

Onsdagen den 6 november var en stor dag. Vi besökte då skolan i Nepal som vi tillsammans med våra bidragsgivare nu stödjer, Shree Durga Bhagwati Primary School.

Att besöka skolan var huvudmålet för årets resa till Nepal. Vi ville träffa byborna, ledningen för skolan och barnen innan vi skulle fatta definitivt beslut om hur de insamlade medlen skulle fördelas.

Vi hade förberett oss väl för besöket. Redan när vi lyfte från Arlanda var våra resväskor fullpackade av saker vi hade fått från många av er, hjälpsamma människor. Alltifrån pennor, papper, tandborstar, kläder mm. OPEN hade inhandlat ryggsäckar till alla barn och dagen innan vårt besök på skolan fyllde vi dem med papper och pennor.

Dagen för själva skolbesöket hämtade chauffören oss tidigt på morgonen. Vi hade lyckats få tag på en stor jeep. Vi hade förstått att det var enda chansen att kunna ta oss upp till byn. Vi åkte till att börja med genom ett fantastiskt vackert och storslaget landskap men ju längre resan gick desto skumpigare blev färden. Vägen är i mycket dåligt skick. Vanliga bilar kan inte ta sig fram. Under regnperioden kan man enbart ta sig till byn till fots. Vi förstod verkligen att både fyrhjulsdrift och en duktig chaufför var nödvändigt då vi körde fast i leran flera gånger.

Flera timmar senare var vi äntligen framme och möttes av ledningen för byn och skolan. Uppe på skolgården stod alla barn och deras föräldrar och väntade, de klappade i händerna och sjöng. Trots att det var mitt i deras viktiga skördetid var uppslutningen mycket god. Att byborna var engagerade i skolan och att de har förstått vikten av utbildning var det ingen tvekan om.

De hälsade oss välkomna med den traditionella frasen ”Namaste”, blomkransar och tikka (en röd färgklick som sätts i pannan). Väl uppe på skolgården blev vi fullkomligen överösta med blommor av både barn och vuxna. De hade förberett stolar åt oss att sätta oss på och vår guide inledde ceremonin med att tala till alla bybor om vikten av utbildning och presentera oss. Vi höll också ett kort tal där vi berättade om vår stiftelse och hur vi önskar att arbeta tillsammans med byborna för att förbättra situationen för barnen. Rektorn berättade sedan för oss om verksamheten på skolan.

I dagsläget går det 56 barn på skolan. Siffran har tyvärr minskat drastiskt de senaste åren, från över 200 elever till nuvarande 56. De största anledningarna till minskningen är att kostnaden är stor för familjerna samt att många barn behöver hjälpa till i hemmet. Årskostnaden för en elev är ca 2 000 kr. Skolan är statlig men endast en lärare bekostas av staten. Övriga lärare får sin lön från OPEN (den lokala stiftelsen vi samarbetar med). En normal årslön för en lärare är ungefär 10 000 – 15 000 kr. Det skulle behövas fler lärare för att bedriva undervisning för alla årskurser men ekonomin för det saknas i nuläget. Eleverna är uppdelade årskursvis i klasser och går i skolan mellan klockan 9.00-16.00.

Vi delade ut ryggsäckarna som vi hade med oss till alla elever. De fick komma fram en i taget och ta emot en ryggsäck. Det blev en fin ceremoni. När vi var klara dansade några elever en traditionell dans för oss, det nepalesiska sättet att visa sin uppskattning och säga tack. Till allas förtjusning fick även vi visa upp våra danskunskaper.

Efter detta togs det några gruppfoton och sedan gavs en kort rundvisning i skolbyggnaderna. Klassrummen är mycket enkla, det finns några bord och bänkar och en griffeltavla längst fram. De stampade jordgolven har nyligen ersatts med betonggolv. Elektricitet finns framdraget till byggnaderna nu, men behöver göras klart inne i klassrummen.

Efter samtal med OPEN och skolledningen har vi kommit fram till att Children in Focus i ett första steg kommer att bidra med medel för att förstärka muren runt skolan så att inga vilda djur kan komma in på skolgården, samt att färdigställa elektriciteten.

Till nästa skolår (april) kommer det behövas fler skoluniformer och det är även något vi planerar att hjälpa till med.

Föräldrar och skolledning har uttryckt ett önskemål om att kunna tillhandahålla undervisning i engelska på skolan och vi talade om att möjliggöra för en av de befintliga lärarna att fortbilda sig.

Många av eleverna har lång väg att gå både till och från skolan och det serveras ingen mat under dagarna. På sin höjd får de något enstaka kex och en kopp te. Barnen äter innan de går hemifrån på morgonen och när de kommer hem på kvällen. Vi samtalade kring möjligheterna att skolan ska kunna erbjuda en enklare lunch samt att handla råvarorna lokalt för att stödja bönderna i trakten. Detta kommer dock innebära en större och löpande kostnad men är något vi arbetar för att få till stånd nästa år.

Det var en fantastisk upplevelse att besöka skolan. Det finns ett fint engagemang bland byborna men de har ett stort behov av extern hjälp. Vi var helt på det klara med att det är Shree Durga Bhagwati Primary School vi vill stödja både nu och framöver.

För mer information om skolan – klicka här.

För att se bilder från skolbesöket – klicka här.

 


Comments are closed.