Änka i turban

Titel: Änka i turban
Fotograf: Anna Idegren Rydh

I hindukulturen kan en änka inte gifta om sig. Utan den trygghet mannen innebär är livet hårt för en änka.

I Nepal har olika generationer av tradition levt tillsammans. Det mönstret håller på att förändras och allt fler äldre människor måste klara sig på egen hand.

Den här kvinnan satt tillsammans med andra änkor utanför templet och tiggde för sin försörjning. Vi gav henne lite pengar och fick som tack ta hennes porträtt.

Kommentera