Newar Hajurama (1/10)

Titel: Newar Hajurama (1/10)
Fotograf: Anna Idegren Rydh

I Nepal anses det oftast bättre att kalla folk något annat än vad de heter på riktigt. Det gäller framför allt när man tilltalar eller syftar till personer som är högre i rang eller äldre än man själv, men även annars. Det finns därför namn på alla slags släktband, och då man inte är säker på sin relation till någon eller helt enkelt inte är släkt kan man alltid använda universella benämningar.

I Nepal finns en urbefolkning bestående av bl.a. Newar som lever främst i låglandsterräng och så Sherpas som lever på höga höjder och livnär sig som bergsguider och bärare. Kvinnan på bilden tillhör Newar.

Hajurama betyder mormor på nepalesiska.

Fotot visades på utställningen ”Himalaya in Sight” i Gamla stan 2013.

Fotot har en begränsad upplaga.

Kommentera