Ett stort varmt tack

Ett stort varmt tack

till alla er som varit med och bidragit till att barnen på Shree Durga Bhagwati Primary School i Nepal har fått en bättre tillvaro. Tack vare er får barnen nu bl.a. ett mål mat i skolan varje dag.

Här i Sverige är det en självklarhet att gå i skolan och få mat. Vi diskuterar vikten av näringsrik kost för att tillgodogöra oss kunskap. I Nepal är det ingen självklarhet för barn att gå i skolan. Heller inte att äta sig mätta. Genom att erbjuda mat så hoppas vi både kunna locka fler barn till att gå i skolan och minska undernäringen.

Det här är inte en punktinsats. Det är ett långsiktigt åtagande. Vi har lovat att servera barnen näringsrik mat i ytterligare två år. Förhoppningsvis längre än så. För att klara detta behöver vi fortsatt hjälp.

Vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill vara med och hjälpa barnen på Shree Durga Bhagwati Primary School i Nepal.

Följ oss gärna på facebook https://www.facebook.com/ChildrenInFocus

Tack för ditt stöd!

Children in Focus


Comments are closed.