Barnen behöver inte längre vara rädda

Barnen behöver inte längre vara rädda

Vid vår senaste resa till Nepal så kom vi fram till (efter långa diskussioner med våra lokala samarbetspartners) att de mest akuta behoven på skolan var att bygga en mur och installera elektricitet. Barnen var rädda för mörkret och att vilda djur skulle kunna ta sig in på skolområdet.
Vi beslutade att bidra med pengar för material och byborna stod för arbetet.
Vi tror starkt på lokal samverkan och gemensamt engagemang.
Nu står muren på plats och elektricitet är installerad. Det känns fint!

(Vill du se bilder på den nya muren – klicka här).

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som varit med och bidragit. Tack vare er kan vi nu hjälpa barnen på Shree Durga Bhagwati Primary School att få en bättre skolmiljö. Förhoppningsvis leder det till att elevantalet på skolan återigen kan öka.

Vi är medvetna om att det behövs en långsiktighet i planeringen och upprepade insatser för att en bestående förändring ska kunna ske i denna by. Det kommer behövas ett kontinuerligt stöd för att åstadkomma en hållbar utveckling och vi hoppas att ni vill vara med och stödja skolan även framöver.

Vi återkommer med mer information längre fram om hur arbetet fortskrider.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Insamlingsstiftelsen Children in Focus


Comments are closed.