Browsed by
Månad: april 2016

Ett år har gått

Ett år har gått

I slutet av april förra året lamslog jordbävningskatastrofen Nepal. Tusentals dödades och nära en miljon människor förlorade sina hem. Ingen kan hjälpa alla men vi kan alltid hjälpa någon! Tack vare er bidragsgivare har vi kunnat hjälpa 35 barnfamiljer att bygga upp sina hem igen. Vi har också reparerat skolan i Taksar så att undervisningen har kunnat återupptas. Vi betalar nu även skolavgiften för 20 barn vars föräldrar har svårt att försörja sig efter jordbävningarna. Naturligtvis löper våra andra insatser på…

Read More Read More

Vi arbetar helt ideellt

Vi arbetar helt ideellt

Till skillnad mot de flesta andra organisationer jobbar vi helt ideellt. Vi tar inte ut några löner eller andra arvoden alls. Vi säkerställer att inga pengar försvinner otillbörligt på vägen till de som behöver stöd. Våra lokala samarbetspartners i Nepal arbetar också helt ideellt. Det finns dock ett problem med detta och det är att vi  sällan har möjlighet att lägga ner så mycket tid som vi skulle vilja. Vi arbetar enbart med Children in Focus  på vår fritid. Våra ordinarie jobb…

Read More Read More