Front Page

Front Page

charity
Titel: Bahini would rather go to school (1/10)
Fotograf: Anna Idegren Rydh

Många barn, främst flickor, arbetar som hemhjälp. Denna grupp är kanske en av de mest utsatta, eftersom ingen ser vad som försiggår inom husets väggar. 

Många av dem har långa hårda arbetsdagar i stället för att gå till skolan.

Bahini betyder lillasyster på nepalesiska.

Den här flickan höll på att sopa golvet i huset när vi stannade till. Vi lockade ut henne med hjälp av mitt mobilskal. Det hade en 3D bild av en påfågel som motiv.

Fotot visades på utställningen ”Himalaya in Sight” i Gamla stan 2013.

Fotot har en begränsad upplaga.
charity
charity

Children in focus

Children in Focus är en partipolitisk och religiöst obunden insamlingsstiftelse som arbetar för att förbättra situationen för barn i hela världen. Stiftelsens utgångspunkt är att alla barn har rätt till grundläggande skolgång, näringsrik mat, omsorg och hälsovård.  Alltför många barn i världen saknar denna grundtrygghet – främst på grund av fattigdom och okunskap.

Vi arbetar enbart med riktade projekt. I nuläget fokuserar vi på att stödja barnen som går i Shree Durga Bhagwati Primary School i Nepal. Skolan ligger i Taksar, en otillgänglig by i Himalaya.

Att gå i skolan i Nepal är ingen självklarhet. Fattigdomen är stor och utbredd. Många barn tvingas arbeta för familjens försörjning istället för att gå i skolan. Barnen saknar de mest grundläggande saker så som mat, medicin och skolmaterial. Children in Focus vill förbättra barnens situation och samtidigt öka antalet elever på skolan. Målet är att förse alla barn i Taksar med näringsrik kost, hälsovård och grundläggande utbildning. Genom att lära sig läsa och skriva förbättras barnens möjlighet till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och en framtid där de kan påverka utvecklingen. Utbildning är grundläggande för att kunna ta sig ur fattigdom och utsatthet.

Grundbultarna i projektet är lokal samverkan och gemensamt engagemang.  Tillsammans med byborna i Taksar har vi tagit fram en plan för att förbättra villkoren för barnen. Flera åtgärder är redan genomförda men vi på Children in Focus fortsätter att arbeta för en bestående och långsiktig positiv utveckling. Våra projekt.

Ett stort och varmt tack till alla er som bidrar till att förbättra situationen för barnen i Shree Durga Bhagwati Primary School! Varje krona gör skillnad. Stöd oss. Hjälp oss att hjälpa.